รีวิวสินค้า INDEEM

รีวิวการใช้สินค้า Indeem อินดีมนี้ เป็นผลจากการใช้สินค้าของสมาชิกจริง ผลจากการใช้สินค้าขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคน ควรทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้สินค้าในครั้งแรก