แผนการตลาด Nao & jaidshop ใจดีช้อปดอทคอม

แผนการจ่ายผลตอบแทน Nao และ jaidshop ใจดีช้อปดอทคอม

คุณสมบัติการสมัครสมาชิก และ สิทธิพิเศษ
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป
– ค่าสมัครสมาชิก 180 บาท
ฟรี! สบู่ผิวสวยหน้าใส 1 ก้อน มูลค่า 200 บาท + เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ + คู่มือธุรกิจ
– ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก

ตำแหน่างทางธุรกิจ

Small (S) : ซื้อ-ขายสินค้าสะสมส่วนตัว 500 คะแนน
Medium (M) : ซื้อ-ขายสินค้าสะสมส่วนตัว 1,000 คะแนน หรือ แนะนำ M จำนวน 2 รหัส
Large (L) : ซื้อ-ขาย สินค้าสะสมส่วนตัว 6,000 คะแนน หรือ แนะนำ L จำนวน 3 รหัส

ช่องทางการรับรายได้

1. กำไรจากการขายปลีก
– ซื้อราคาสมาชิก เพื่อขายปลีก กำไร 20-30%
– ซื้อราคาขายส่ง เพื่อขายปลีก กำไร 20-65% (ตำแหน่ง M และ L มีสิทธิ์ซื้อในราคาขายส่ง)

2. โบนัสแนะนำตรง 15%
สมาชิกที่มีตำแหน่ง S,M,L มีสิทธิ์ได้รับโบนัสจากการแนะนำสมาชิกตรง 15% ของคะแนน จ่ายโบนัสทุกครั้งที่สมาชิกที่เราแนะนำตรงซื้อสินค้าในยอดส่วนตัวเพื่อสะสมขึ้นตำแหน่ง หรือ รักษายอด…ตลอดไป

3.โบนัสบริหารทีม 3% – 45%
3.1 ตำแหน่ง S รับโบนัสบริหารทีม 3% X สูงสุด 5 ชั้น ของทีมงานภายใต้ผังองค์กรแบบ 1-2-3 สายงาน
3.2 ตำแหน่ง M รับโบนัสบริหารทีม 3% X สูงสุด 10 ชั้น ของทีมงานภายใต้ผังองค์กรแบบ 1-2-3 สายงาน
3.3 ตำแหน่ง L รับโบนัสบริหารทีม 3% X สูงสุด 15 ชั้น ของทีมงานภายใต้ผังองค์กรแบบ 1-2-3 สายงาน

4.โบนัส ALL SALE จากยอดขายทั่วโลก 5% ของคะแนนทั้งบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กองทุน
4.1 กองที่ 1 โบนัส 3% ของคะแนนยอดขายทั้งบริษัทฯ
– สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตำแหน่ง L
– แนะนำ L 5 คนภายในเดือน หรือ
– สมาชิกเก่าที่แนะนำตรงรักษายอด 1000pv + สมาชิกใหม่ L ครบ 5 คน หรือ
– ยอดขายส่วนตัวสะสม 5,000 pv
พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 30,000 pv เฉลี่ย 1-6 ในเดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 6
พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 30,000 pv เฉลี่ย 7-12 เดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 12

4.2 กองที่ 2 โบนัส 2% ของคะแนนยอดขายทั้งบริษัทฯ
– สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตำแหน่ง L
– แนะนำ L 10 คนภายในเดือน หรือ
– สมาชิกเก่าที่แนะนำตรงรักษายอด 1000pv + สมาชิกใหม่ L ครบ 10 คน หรือ
– ยอดขายส่วนตัวสะสม 10,000 pv
พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 60,000 pv เฉลี่ย 1-6 ในเดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 6
พิเศษ! ถ้าสมาชิกมียอดขายส่วนตัวสะสม 60,000 pv เฉลี่ย 7-12 เดือนปฎิทิน มีสิทธิ์รับโบนัส 1 แชร์ ในยอดขายเดือนที่ 12

รายได้ข้อ 2-3 ทุกตำแหน่งรักษายอด 500 pv หรือ ตามโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละเดือน

ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ nao

ใจดีช้อปดอทคอม ร้านค้าออนไลน์ในฝันของทุกคน แนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจยุค 4G โดยนำเอาข้อดีของธุรกิจต่างๆเข้ามาผสมผสานอย่างลงตัว จึงก่อเกิดรูปแบบการตลาดแนวใหม่ที่ทรงพลังมากที่สุดในยุคดิจิตอล เรียกรูปแบบการตลาดนี้ว่า MLE : Multi Level E-Commerce การตลาดแบบอีคอมเมิร์ซหลายระดับชั้น